Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 30 kwietnia 2018r.