Grono pedagogiczne

mgr Aneta Kubacka-Kweczke – Pełniąca Obowiązki Dyrektora

mgr Paulina Dudek – grupa dzieci 3 – letnich

mgr Justyna Zużewicz – grupa dzieci 3 – letnich

mgr Anna Wychowaniec – grupa dzieci 4 – letnich

mgr Ilona Mackiewicz – grupa dzieci 5 – letnich

mgr Małgorzata Kugiel   – grupa dzieci 5 – letnich

mgr Beata Reterska-Sobieraj – grupa dzieci 6 – letnich

mgr Ligia Salita – grupa dzieci 6 – letnich

mgr Grażyna Łachmańska – religia

mgr Katarzyna Stanisz – język angielski