Grono pedagogiczne

mgr Aneta Kubacka-Kweczke– Pełniąca Obowiązki Dyrektora
mgr Małgorzata Banaś – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Karina Barczyk – MUZYKA
mgr Ewelina Bochenkiewicz – HISTORIA, WOS, PEDAGOG SZKOLNY
mgr Malwina Domagała – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Małgorzata Dondela-Wosik – JĘZYK NIEMIECKI, DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Ewa Grabara – JĘZYK POLSKI, TECHNIKA, LOGOPEDIA
mgr Katarzyna Jasińska – JĘZYK POLSKI
mgr Aneta Kaczmarek – WYCHOWAWCA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
mgr Lidia Kołacińska – WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Anna Kopyto – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Renata Kowalczyk – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Aneta Kubacka-Kweczke –GEOGRAFIA
mgr Grażyna Łachmańska – RELIGIA
mgr Anna Mączka – JĘZYK ANGIELSKI
mgr Katarzyna Miarka – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Renata Michalak – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Aleksander Minkina – WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Jacek Mistarz – BIOLOGIA
mgr Marzena Pacud – MATEMATYKA
mgr Patrycja Palacz – PLASTYKA, REWALIDACJA
mgr Olga Piorun – CHEMIA
mgr Alicja Piwowarczyk – JĘZYK POLSKI
mgr Arkadiusz Ryszczuk – FIZYKA, MATEMATYKA, INFORMATYKA
mgr Katarzyna Stanisz – JĘZYK ANGIELSKI
mgr Ewa Stępień – HISTORIA
mgr Lilla Wieczorek – JĘZYK POLSKI