Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019  

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2018/2019:

1 listopada 2018r. – Wszystkich Świętych

11 listopada 2018r. – Narodowe Święto Niepodległości

25-26 grudnia 2018r. – Boże Narodzenie

1 stycznia 2019r.  – Nowy Rok

6 stycznia 2019r. – Trzech Króli

22 kwietnia 2019r. – Poniedziałek wielkanocny

1 maja 2019r. – Święto Pracy

3 maja 2019r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja

20 czerwca 2019r. – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

2 listopada 2018r. – piątek po Wszystkich Świętych

21 grudnia 2018r – piątek przed przerwą świąteczną

2 maja  2019r. – czwartek, weekend majowy

15,16,17 kwietnia 2019r – egzamin ósmoklasisty