30 – lecie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W tym roku świętujemy 30 – lecie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującą przestrzeganie naszych podstawowych praw i wolności. Przypadająca rocznica to okazja, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać uczniom, że Konwencja ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Za ciekawe omówienie kwestii, zwrócenie uwagi na sprawy istotne w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży serdecznie dziękujemy Pani prokurator Beacie Siudzińskiej – Dawid. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego kazusy omawiane były w klasach IV – VII. Uczniowie uczestniczyli w dramie, której celem było odzwierciedlenie konfliktowych sytuacji, by następnie wspólnie szukać rozwiązań i dowiedzieć się jakie prawa oraz w jaki sposób zostały naruszone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.