Rekrutacja do Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach

Szanowni Państwo.

Od 12 lutego do 23 lutego 2024r. przyjmowane będą deklaracje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego. Deklaracja do pobrania dostępna jest:

– tutaj: Deklaracje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego 2024-2025

– na stronie zespołu PRZEDSZKOLE>Rekrutacja

– w sekretariacie ZSP 1 w Rędzinach

Od 1 marca do 18 marca 2024r. będzie trwała rekrutacja do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać osobiście do sekretariatu ZSP1 lub do skrzynki podawczej przy wejściu do przedszkola.

Podczas wypełniania wniosku proszę pamiętać o wpisaniu daty z okresu trwania rekrutacji tj. pomiędzy 1 marca a 18 marca 2024r. 

Gdyby chcieli Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat rekrutacji mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie -34 3279 019 lub mailowo. Wniosek do pobrania oraz wszystkie inne dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są:

– tutaj: Wniosek o przyjęcie do Gminnego Przedszkola im. J. Brzechwy ZSP1 2024-2025

– w zakładce PRZEDSZKOLE>Rekrutacja

 

25 marca 2024r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 26 marca do 5 kwietnia 2024r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć „Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola”. Potwierdzenie woli dostępne jest:

– tutaj: Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola

– w zakładce PRZEDSZKOLE>Rekrutacja

Następnie 8 kwietnia 2024r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.