Kontakt

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rędzinach

e-mail: zsp1@redziny.pl

Facebook ZSP 1

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka 
ul. Szkolna 7
42-242 Rędziny
tel./fax (34) 327-90-19

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy
ul. Szkolna 7
42-242 Rędziny
tel./fax (34) 327-90-19