Kontakt

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rędzinach

e-mail: zsp1@redziny.pl

Facebook ZSP 1

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka 
ul. Szkolna 7
42-242 Rędziny
tel./fax (34) 327-90-19

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy
ul. Szkolna 7
42-242 Rędziny
tel./fax (34) 327-90-19

 

 

 

Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Konto Rady Rodziców

PKO Bank Polski 44 1020 1664 0000 3602 0614 1313

W tytule  należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do jakiej uczęszcza dziecko.

 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Konto Rady Rodziców

PKO Bank Polski 96 1020 1664 0000 3902 0614 1297

W tytule  należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której chodzi dziecko.