ePUAP – elektroniczna skrzynka podawcza

Podmioty realizujące zadania publiczne mają obowiązek posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Dostarczenie do ZSP nr 1 w Rędzinach dokumentu elektronicznego:

W celu dostarczenia do ZSP nr 1 w Rędzinach dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Dokładna instrukcja zakładania konta  – porady praktyczne wraz ze zrzutami ekranowymi jak założyć konto.Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki ZSP nr 1 w Rędzinach pod adresem:

Adres skrytki dla skrzynki: /ZSPnr1Redziny/domyslna

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSPnr1Redziny

Na tej stronie załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji ZSP nr 1. Na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP można przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: Ścieżka dostępu: Strona główna >Załatw sprawę> Inne podziały spraw > Alfabetyczna lista spraw – należy wybrać usługę  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Tutaj znajdą Państwo porady praktyczne wraz ze zrzutami ekranowymi jak używać systemu Profil Zaufany: https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf

W zakładce „Pomoc” znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat zakładania profilu zaufanego.

Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin.