Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony: www.zsp1redziny.pl (dalej „Strona”).

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach szanuje prawo do prywatności Użytkowników Strony a w szczególności dba
o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji
w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie ze Strony ZSP 1 jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że na stronie mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak np: Facebook, YouTube, Google, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies

Słownik pojęć:

– cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

– log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

– adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

– protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Strony jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

42-242 Rędziny

Szkolna 7

tel. 34 3279 019

zsp1@redziny.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Dagmara Witczak

dw_iod@onet.pl

Gromadzenie danych

W zakresie korzystania ze Strony przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;- czasu nadejścia zapytania;

– pierwszego wiersza żądania http;

– kodu odpowiedzi http;

– liczby wysłanych przez serwer danych;

– adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

– informacji o przeglądarce Użytkownika;

– informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

-zarządzania Stroną;

-stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

-badania ruchu Użytkowników w ramach Strony oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics (zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę)

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Strony dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkownika.

Gromadzone dane Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

 

Wykorzystanie plików Cookies

Strona, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

– ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony podczas jej przeglądania;

– późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Strony z urządzeniem na którym zostały zapisane;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze Strony.