Egzamin ósmoklasisty.

 

O egzaminie

Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018-2019.

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Podstawa programowa.

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej YouTube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Prosimy Państwa o zapoznanie się ze wskazanymi wyżej materiałami.

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego film 1

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego film 2

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Linki do materiałów dostępne są też na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-filmy-informacyjne-centralnej-komisji-egzaminacyjnej/