Egzamin ósmoklasisty.

Informacje o organizacji i przebiegu egzaminów znajdą Państwo tutaj: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

Wszystkie inne dokumenty regulujące przebieg i organizację egzaminu ósmoklasisty znajdą Państwo na stronie CKE, w zakładce

Harmonogram, komunikaty i informacje

Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018-2019.

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski

Aneksy do Informatorów o egzaminie ósmoklasisty na rok 2022/2023 oraz 2023/2024:

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej YouTube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty. Prosimy Państwa o zapoznanie się ze wskazanymi wyżej materiałami.

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego film 1

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego film 2

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego