Edukacja Jutra

W ZSP nr 1 w Rędzinach realizowane są od września 2020 r. zajęcia dodatkowe w ramach projektu “Edukacja jutra w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny”. Dzięki innowacyjnym technikom nauczania (zakładki osobiste, zakładki liczbowe, mapy myśli, spirale pamięci) dzieci i młodzież ćwiczą efektywniejsze, szybsze zapamiętywanie nauczanych treści.

 

 

W formie eksperymentów i doświadczeń uczniowie zapoznają się ze światem chemii oraz geografii, poprzez zabawę i ćwiczenia relaksacyjne poszerzają wiedzę o kulturze, topografii różnych krajów świata. Niemal wszyscy uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach. Wszyscy otrzymali zestawy do pracy. Wśród otrzymanych materiałów znalazły się narzędzia do poszerzania pola widzenia, rozwijające twórcze myślenie mapy myśli oraz “Sztuczki pamięci” – karty pracy pogłębiające koncentrację i usprawniające zapamiętywanie.

Od 26 października uczniowie, zgodnie z harmonogramem, uczestniczą zdalnie w zajęciach realizowanych w ramach projektu Edukacja Jutra.  Podczas zajęć dzieci poszerzają pole widzenia, pracują różnymi technikami nad koncentracją i efektywniejszym zapamiętywaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w “Bystrzaku”, ponieważ mają możliwość rozwoju twórczego myślenia, kreatywności oraz poznawania swoich najmocniejszych stron.