Erasmus Plus – Pomyśl jeszcze raz! To nie odpady!

Strona projektu: http://www.erasmus-plus-thinkagain.com/

eTwinning TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/153207/home

Pomyśl jeszcze raz! To nie odpady!

Odpady to problem, który dotyka nas wszystkich. Wszyscy produkujemy śmieci. Około 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej wyrzuca rocznie średnio pół tony śmieci wyprodukowanych w gospodarstwach domowych. To tylko mała część tego, co produkuje każdy kraj członkowski. W statystykach należy także uwzględnić odpady generowane przez różne gałęzie przemysłu oraz produkcję energii. Razem cała Unia Europejska produkuje aż do trzech miliardów ton odpadów każdego roku! Co roku produkujemy więcej śmieci. Nieefektywne i nieodpowiedzialne metody unieszkodliwiania odpadów mogą zanieczyścić środowisko oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Istniejące już wysypiska śmieci okazują się niewystarczające wobec rosnącej ilości odpadów. Powoli zaczynamy rozumieć, że nie ma łatwego sposobu pozbycia się odpadów. Kiedyś myślano, że śmieci można palić lub zakopywać i o nich zapomnieć, bez ponoszenia żadnych konsekwencji klimatycznych. Teraz wiemy już, że takie podejście do zarządzania odpadami jest błędne. Obecne metody unieszkodliwiania odpadów zagrażają naszemu zdrowiu, bezpieczeństwu oraz środowisku naturalnemu. Większość odpadów z gospodarstw domowych jest teraz umieszczana na wysypiskach śmieci lub podlega retencji powierzchniowej (na przykład poprzez zrzut ciekłych pozostałości i szlamów do stawów, jezior lub rzek). Odpady wyrzucane w ten sposób mogą zanieczyszczać wody gruntowe, rzeki oraz strumienie. Kiedy odpady podlegają spaleniu, do atmosfery zostają uwolnione szkodliwe gazy. Produktem ubocznym procesu spalania są także toksyczne pozostałości w postaci popiołu. Wszystkie te niebezpieczne produkty uboczne dostają się później  do organizmów ludzi i zwierząt, zatruwają glebę i wodę.

Projekt „Pomyśl jeszcze raz! To nie odpady!” został stworzony właśnie z myślą o znalezieniu sposobów zaradzenia problemowi gospodarowania odpadami. Niniejszy projekt ma przyczynić się do wzrostu świadomości oraz zmiany w nastawieniu ludzi, począwszy od najmłodszych lat. Dzisiejsi uczniowie za chwilę staną się dorosłymi. Jeśli problem zarządzania odpadami nie zostanie im uświadomiony teraz, kiedy się rozwijają i kształtują się ich systemy wartości, ryzykujemy, że popełnią nasze błędy w przyszłości. Partnerstwo międzynarodowe w ramach projektu obejmuje trzy główne kierunki rozwoju:

1.Dokonanie analizy obecnej polityki oraz rozwiązań w zakresie zarządzania i unieszkodliwiania odpadów w każdym kraju, zidentyfikowanie obszarów podobnych oraz różnych w poszczególnych krajach,

2.Podejmowanie działań promujących:

– redukcję ilości produkowanych odpadów,

-ponowne wykorzystanie rzeczy, zanim trafią do kosza,

– unikanie nadmiernego konsumpcjonizmu,

– przetwarzanie odpadów – recykling,

– wykorzystanie odpadów do stworzenia użytecznych i estetycznych obiektów

3.Stworzenie systemu eko-zarządzania odpadami i wprowadzenie go w szkole. Opracowanie przewodnika na temat zarządzania odpadami w szkołach oraz gospodarstwach domowych. Zaproponowane w przewodniku rozwiązania zostaną wdrożone w szkole. W tym celu należy podjąć współpracę z lokalnymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Wypracowane rozwiązania zostaną rozpowszechnione na koniec projektu.

Szczegółowe cele projektu:

 1. Promocja odpowiedzialnej i aktywnej postawy obywatelskiej wśród uczniów.
 2. Rozwój świadomości ekologicznej u uczniów.
 3. Stworzenie możliwości analizy obecnych praktyk zarządzanie odpadami oraz dokonania pozytywnej zmiany.
 4. Przekształcenie szkoły w Eko przyjazną szkołę poprzez wdrożenie programu zarządzania odpadami.
 5. Poprawienie świadomości interkulturowej, promocja tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia.
 6. Rozwój kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności współpracy w grupie.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele zaplanowane zostało 5 międzynarodowych spotkań przeplatanych działaniami podejmowanymi lokalnie. W wyjazdach międzynarodowych weźmie udział 96 uczniów oraz 24 nauczycieli z 5 szkół:

 1. Gospodarowanie odpadami – regulacje prawne.

Miejsce: Turcja

Temat: regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami w poszczególnych krajach.

 

 1. Redukcja!

Miejsce: Litwa

Temat: efekty niewłaściwego unieszkodliwiania odpadów na środowisko spotkanie

 

 1. Nie wyrzucaj! Użyj ponownie!

Miejsce: Bułgaria

Temat: promocja ponownego użycia materiałów

 

 1. Nie wyrzucaj! Przetwarzaj i przerabiaj!

Miejsce: Rumunia

Temat: promocja przetwarzania odpadów, kreatywne wykorzystanie odpadów

 

 1. Ekozarządzanie!

Miejsce: Polska

Temat: rozwój oraz wdrażanie wypracowanego w szkole systemu zarządzania odpadami

Niniejszy projekt nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem odpadami ani nie wyeliminuje niszczących efektów złego unieszkodliwiania odpadów na środowisko. Mimo tego, zamierzamy podjąć świadomy wysiłek i wyedukować młodych ludzi na ekologicznie odpowiedzialnych obywateli.  W wyniku projektu uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności stanowiące fundament ich przyrodniczej i ekologicznej świadomości.  W wyniku projektu powstaną także prezentacje na temat lokalnych i krajowych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, e-magazyn opisujący projekty przyrodniczo-ekologiczne zrealizowane w poszczególnych szkołach, Eko-pamiętniki uczniów, badania społeczności lokalnej, e-broszura prezentująca instalacje artystyczne wykonane z odpadów oraz przewodnik zawierający rozwiązania wdrożone w ramach programu eko zarządzania odpadami.

 

Poznajmy się!

Pomimo pandemii zaczęliśmy realizować projekt „Think again! It’s not garbage!”. Nasi uczniowie przedstawili się swoim kolegom z krajów partnerskich. Tak zaprezentowali się nasi uczniowie.

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

 

Zaprosiliśmy także naszych kolegów z zagranicy na wirtualną wycieczkę po Rędzinach. Zapraszamy także Państwa!

 

Logo projektu

W grudniu ogłosiliśmy konkurs na logo naszego projektu. Jeszcze nie znamy wyników, ale już możemy pochwalić kreatywność i talent plastyczny naszych uczniów. Ich prace mówią same za siebie.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do realizacji naszych działań zdalnie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy byli świadomi tego, jak powinniśmy używać Internetu. 9 lutego w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji nasz partner z Litwy ogłosił konkurs na najlepszy plakat zatytułowany „Together for a better Iternet”. Nasi uczniowie kolejny raz wykazali się wiedzą i talentem plastycznym. Przygotowali nie tylko plakaty, lecz także prezentację o tym, jak należy bezpiecznie używać Internetu.

 

 

 Nie mieszaj! Segreguj!

W ramach projektu Erasmus + „Think again! It’s not garbage” nasi uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat gospodarowania odpadami w Polsce. Postarali się zrozumieć, dlaczego segregacja jest tak istotna i jak bardzo nieumiejętne gospodarowanie odpadami szkodzi naszej planecie. Ziemia, nasz dom, nasza planeta… Tylko razem możemy sprawić, że pozostanie czysta i nieskażona, że pozostanie naszym domem dla wielu pokoleń.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Annę Mączkę – nauczyciela j. angielskiego oraz Arkadiusza Ryszczuka – nauczyciela informatyki uczniowie przygotowali prezentacje dotyczące gospodarki odpadami. Młodzież wykazała się nie tylko wiedzą, ale także świetnymi umiejętnościami informatycznymi. Jury w składzie Anna Mączka, Aneta Kubacka-Kweczke i Arkadiusz Ryszczuk mieli nie lada problem z wyborem najlepszych prac. Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

Miejsce I Aleksandra Wasik, Oliwia Płuszka

 

Miejsce I Maciej Kuraś

Miejsce I Kacper Bala, Filip Serwiak

 

Miejsce II Bartłomiej Ziętal, Igor Sosnowski

Miejsce III Maja Wróbel, Julia Figzał

 

Miejsce III Szymon Łachmański

Wyróżnienie:

Aleksandra Borkowska

Mateusz Fatyga, Hubert Wroński, Ola Borkowska

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzony jest corocznie 22 marca.

Dzień Wody został ustanowiony, ponieważ ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Obchody Światowego Dnia Wody mają uświadomić ludziom, jak ważna jest woda dla naszej sytuacji społeczno ekonomicznej.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody odbywają się pod hasłem ”Woda a klimat”. Badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości, że zmiany klimatu postępują i mają coraz większy wpływ na życie społeczeństw, przede wszystkim ze względu na wodę. W przyszłości będą one w coraz większym stopniu decydowały o dostępności, jakości oraz ilości wody potrzebnej do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb. Tempo postępowania tych zmian zagraża bezpośrednio podstawowemu prawu milionów ludzi do dostępu do wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Zasadnicze zmiany w obiegu wody na świecie to także wielkie wyzwanie dla produkcji energii, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia, rozwoju gospodarczego i walki z obszarami biedy.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody nauczyciele języka angielskiego – Anna Mączka oraz Katarzyna Stanisz, zachęciły uczniów do napisania opowiadań, których temat był związany z wodą lub zmianami klimatu.

Uczniowie klasy VIIa przygotowali historię rodziny pingwinów, które straciły swój dom przez ocieplenie klimatu i topnienie lodowców. Uczniowie napisali i samodzielnie zilustrowali swoje opowiadanie.

Uczniowie klasy VIa przygotowali futurystyczną wizję życia na naszej planecie pozbawionej wody. Uczniowie samodzielnie zilustrowali swoje opowiadanie.

 

W ramach obchodów tego dnia nauczyciel języka polskiego i plastyki – Ewa Grabara i nauczyciel języka angielskiego – Anna Mączka ogłosiły konkurs na najlepszą kroplę wody. Jury w składzie: Ewa Grabara, Anna Mączka, Lidia Kołacińska i Lilla Wieczorek zdecydowało, że:

I miejsce zajęły prace Leny Sieczki z klasy VIa oraz Ewy Ostrowskiej z klasy VIb.

Lena Sieczka

Ewa Ostrowska

 

II miejsce zajęła praca Nikoli Zembik z klasy VIa

 

III miejsce zajął Piotr Bieniek z klasy IV

 

Wyróżnienia otrzymali:

Adam Kwiatkowski z klasy VIa

Liwia Borowiecka z klasy VIb

Natalia Kula z klasy V

Wiktoria Janeczek z klasy VIIa

Tatiana Wojsa z klasy VIIa

 

Światowy Dzień Ziemi

„Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.” – Sekretarz Generalny ONZ, 21 marca 1971 r

Dzień Ziemi to międzynarodowe święto, które ma na celu promowanie postaw proekologicznych i proklimatycznych. To doskonała okazja, aby poruszyć temat naszej więzi z naturą, możliwości ochrony przyrody i klimatu oraz pomysleć o przyszłości naszej planety.

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 r. na całym świecie. Celem obchodów jest budowanie świadomości, jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych.

Korzenie Światowego Dnia Ziemi wywodzą się z obserwacji przesilenia letniego. Tym samym Dzień Ziemi obchodzony jest często w dniu równonocy wiosennej – 20 / 21 marca. Bardziej rozpowszechnioną, w wielu krajach, w tym i Polsce, datą jest jednak 22 kwietnia. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 r.

Choć minęło wiele lat od pierwszego świętowania Dnia Ziemi, problemy, które legły u podstaw ustanowienia tego święta, nie zmieniły się znacząco. Technika i technologia idą naprzód, nie bacząc na środowisko naturalne, miasta rozrastają się, pochłaniając tereny zielone i nie dając naszej planecie niczego w zamian, gatunki roślin i zwierząt giną w zastraszającym tempie, lodowce topnieją a klimat się ociepla. Sami zatruwamy środowisko, w którym żyjemy, zanieczyszczamy glebę, wodę i powietrze. Sami zabijamy naszą planetę.

Zegar tyka. Ocal nasz dom – Ziemię. Działaj na rzecz ochrony środowiska. Zacznij od swojego najbliższego otoczenia!

 

Uczniowie ZSP nr 1 przygotowali album w ramach obchodów Dnia Ziemi.

Przygotowane przez uczniów fotoplakaty pokazują, jak może wyglądać nasza planeta, jeśli nie zaczniemy o nią dbać. W konkursie na najlepszy plakat z okazji Dnia Ziemi, ogłoszonym przez nauczyciela języka angielskiego – Annę Mączkę i nauczyciela informatyki – Arkadiusza Ryszczuka, trudno było wyłonić zwycięzcę. Wszystkie nadesłane prace były poruszające i pokazywały, że ich autorzy z wielką dojrzałością i świadomością podeszli do zadania konkursowego. Jury w składzie Arkadiusz Ryszczuk, Ewa Grabara, Anna Mączka zdecydowało, że:

I miejsce ex aequo zajęły Zuzanna Ostaszewska z klasy VIa oraz Julia Radecka z klasy VIIa

Zuzanna Ostaszewska

 

Julia Radecka

 

II miejsce ex aequo zajęły Alicja Cholewińska oraz Aleksandra Wasik z klasy VIII

Alicja Cholewińska

Aleksandra Wasik

III miejsce ex aequo zajęli uczniowie klas VI, Nadia Gęsiarz (klasa VIa) oraz Marek Grabara (klasa VIb)

Nadia Gęsiarz

Marek Grabara

 

Wyróżnienie otrzymali:

Lena Sieczka z klasy VIa

 

Julia Patrylak z klasy VIb

Julia Jasińska z klasy VIb

Klara Kotowska z klasy VIa

Jakub Zawadzki z klasy VIa

 

Lena Jendrasiak z klasy VIa

 

 

Agata Słaby z klasy VIIa

Dominika Nowak z klasy VIIa

Tymoteusz Nowak z klasy VIIa

Aleksandra Borkowska z klasy VIII

Co najczęściej wyrzucasz? Pomyśl raz jeszcze!

„Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba – odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.” – przysłowie indiańskie

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi nasi uczniowie przygotowali plakaty oraz mapy myśli. Wykonując te zadania uświadomili sobie jak kruchy jest nasz ekosystem i jak bardzo niszczymy naszą planetę. Myślenie o przyszłości naszej planety, skłoniło nas do smutnej refleksji, że to my, ludzie, zabijamy Ziemię. Ziemię, która przecież jest naszym domem i bez której i nasze życie nie będzie możliwe…

Nasi uczniowie zastanawiali się, jakie odpady najczęściej lądują w koszu na śmieci w naszych domach i co możemy zrobić, aby ograniczyć ilość śmieci które produkujemy. Uczniowie obserwowali, co jest wyrzucane w ich domach, a po okresie obserwacji wzięli udział w ankiecie, mającej pokazać, jakie odpady stanowią największą część wszystkich śmieci produkowanych przez gospodarstwa domowe.

Ankieta, w której wzięli udział uczniowie dostępna jest tutaj: Ankieta

Analiza ankiety dostępna jest tutaj: Survey analysis

Przeprowadzone obserwacje i ankiety pokazały, że najczęściej wyrzucamy rzeczy zrobione z plastiku. To skłoniło naszych uczniów do przygotowania krótkiego opowiadania zatytułowanego „Jeden śmieć i jego przygody”

W Polsce wyrzucamy 156 tysięcy ton plastikowych butelek każdego roku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wyprodukowaliśmy więcej plastiku niż w ciągu ostatniego stulecia. Chciałoby się zapytać, gdzie jest ten cały plastik. Część plastiku jest segregowana i przetwarzana, część ląduje na wysypiskach śmieci. Spora część jednak zanieczyszcza naszą planetę, zwłaszcza wodę. Wielkie połacie plastikowych śmieci unoszą się na oceanach. Około 1 milion ptaków morskich oraz ponad 100 tysięcy ssaków morskich co roku ginie przez plastik.

Nie możemy natychmiast zmienić świata, ale możemy starć się uczynić go lepszym. Krok po kroku.

Na świecie żyje około 7,9 miliarda ludzi. Gdyby każda osoba podniosła codziennie jedną plastikową butelkę zaśmiecającą Ziemię, świat byłby lepszy i czystszy.

Pamiętaj – możesz ocalić Ziemię. Możesz uczynić ją lepszym miejscem.

 

Eko – warsztaty

„Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs i zejść z naszej trajektorii, czasu jest niewiele. Powinniśmy zrozumieć, zarówno na poziomie życia codziennego, jak i na poziomie instytucji państwowych, że Ziemia ze wszystkim, co na niej żyje – to nasz jedyny dom” – autorzy drugiego raportu „Ostrzeżenia dla ludzkości”

 

W czwartek 13 maja w ZSP nr 1 odbyły się warsztaty ekologiczne zorganizowane w ramach projektu Erasmus+ Think again! It’s not garbage! W warsztatach wzięli udział uczniowie ZSP 1 oraz uczniowie z krajów partnerskich biorących udział w projekcie -Litwy, Turcji, Rumunii i Bułgarii. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się, jak destrukcyjny wpływ ma zanieczyszczenie środowiska na naszą planetę. Czy wiedzieliście, że około milion ptaków oraz około 100 000 ssaków morskich ginie co roku z powodu plastiku? Czy wiecie, że wyspa śmieci na Pacyfiku jest już 5 razy większa od Polski? Wkrótce w oceanach będzie pływać więcej plastiku niż ryb.  Kraje o bardziej restrykcyjnej polityce gospodarki odpadami eksportują plastik do krajów o mniej restrykcyjnych regulacjach. Rynek eksportu odpadów plastikowych jest niezwykle dochodowy, stąd są kraje, które importują plastikowe odpady nie bacząc na to, że przyczyniają się w ten sposób do degradacji środowiska naturalnego. Czy naprawdę chcemy, żeby nasz dom wyglądał tak, jak Jezioro Uru-Uru w Boliwii już nazywane „plastikowym jeziorem”.

Mówiliśmy też o tym, co możemy zrobić, by pomóc Ziemi. Wystarczy wprowadzić proste zasady do naszego codziennego życia. Okazało się, że ekologia nie musi być skomplikowana!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszych warsztatów.

Pomóż Ziemi! Bo możesz!

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas” Florian Plit

Uczniowie klas starszych ZSP nr 1 wzięli udział w warsztatach ekologicznych. Natomiast uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie ekologicznym, zorganizowanym przez panią Agnieszkę Świącik, polegającym na zaprojektowaniu i narysowaniu plakatu, zachęcającego do podjęcia działań na rzecz naszej planety. Zarówno eko-warsztaty, jak i konkurs ekologiczny, zostały zorganizowane w ramach projektu Erasmus+ Think again! It’s not garbage!

Nasi najmłodsi uczniowie wykazali się wielkim talentem i kreatywnością. Wszystkie prace były świetne. Jury stanęło przed trudnym zadaniem wybrania najlepszych prac.

I miejsce ex aequo zajęli Kacper Gorzędowski i Kacper Knapik z klasy II

Kacper Gorzędowski

Kacper Knapik

II miejsce zajął Piotr Gawęda z klasy Ia

III miejsce ex aequo zajęły Lena Duras oraz Wiktoria Dzedzyk z klasy Ib oraz Alan Organa z klasy II

Lena Duras

Wiktoria Dzedzyk

Alan Organa

Dzień Bioróżnorodności.

„Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego,

ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas.”

FLORIAN PLIT

”Przyroda bez człowieka może żyć ale człowiek bez przyrody ZGINIE”

Bioróżnorodność to  inaczej  różnorodność biologiczna. Oznacza ona zróżnicowane bogactwo form życia występujących na Ziemi, rozmaitość gatunków, genetyczną zmienność wewnątrzgatunkową, a także rozmaitość wielogatunkowych układów przyrodniczych, tj. ekosystemów i krajobrazów.

Termin bioróżnorodność (ang. biological diversity) został stworzony przez Thomasa Lovejoya w 1980 r.  Jednak, dopiero po konferencji National Forum on Biological Diversity w 1986 roku pojęcie zostało upowszechnione przez M.W. Rosena i E. Wilsona i powszechnie używane.

Ziemska bioróżnorodność ulega ciągłym zmianom. Zmieniający się klimat, czy też naturalne katastrofy, wielokrotnie zmieniały liczebność gatunków oraz zasoby ekosystemów. W dzisiejszych czasach zagrożenie bioróżnorodności na Ziemi jest ogromne i wynika z destrukcyjnej działalności człowieka na naszej planecie. Los ludzkości jest ściśle związany z różnorodnością biologiczną. Jest ona niezbędna do zapewnienia ludzkości dobrobytu, zmniejszenia ubóstwa poprzez dostarczanie podstawowych dóbr i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Bioróżnorodność daje nam czyste powietrze i wodę, dobrej jakości glebę i zapylanie upraw, pomaga nam walczyć ze zmianą klimatu i dostosowywać się do niej oraz ogranicza skutki katastrof naturalnych.

„Konwencję o bioróżnorodności biologicznej” sporządzono w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r.

Przyjęto trzy cele konwencji: ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. Różnorodność biologiczna  ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa, to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić.

Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku. Polska jest jednym z krajów europejskich o najbogatszej bioróżnorodności. Lasy pokrywają 29 proc. powierzchni kraju, stanowiąc cenny rezerwuar dzikich gatunków roślin i zwierząt. Wieloletnia troska o zachowanie żywych zasobów przyrody w Polsce zaowocowała unikalną w skali europejskiej liczbą gatunków chronionych oraz wzrastająca liczebnością gatunków chronionych.

W ramach projektu Erasmus+ w ZSP 1 został zorganizowany konkurs z okazji Dnia Bioróżnorodności obchodzonego 22 maja. Organizatorem konkursu była pani Marzena Pacud, nauczyciel biologii.

Uczniowie przygotowali prace z tej okazji. Jury w składzie: pani Marzena Pacud, pani Ewa Grabara, pani Malwina Domagała przyznało:

I miejsce uczennicy Aleksandrze Wasik z kl. VIII

 

II miejsce uczennicy Pauli Rocheckiej z kl. VIIa

III miejsce uczniowi Miłoszowi Kowalskiemu z kl. VIIb

Wyróżnienia  przyznano:

Klarze Kotowskiej z kl. VIa

Marcie Kotowskiej kl. VIa

Julii Patrylak z kl. VIb

 

Pierwszy rok projektu za nami…

Dużo się działo w ramach projektu Erasmus + Think again! It’s not garbage! w tym roku szkolnym. Na zakończenie pracy w tym roku przygotowaliśmy wakacyjną zagadkę. Nazwy drzew zostały zakodowane za pomocą alfabetu Morsa. Czy potrafisz rozpoznać je wszystkie? Prezentację przygotował uczeń klasy VIIb, Łukasz Kolasa.

Pierwsze spotkanie w Kahramanmaras

Od września 2020r. nasza szkoła realizuje projekt ekologiczny zatytułowany „Think again. Its not garbage.” Projekt realizowany jest w ramach programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+, akcja A2, działanie KA 229. Na realizację projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 37, 126 euro. Projekt zakłada krótkoterminową wymianę młodzieży oraz nauczycieli, która ma na celu opracowanie wspólnego programu zarządzania odpadami. Wszystko to w trosce o środowisko naturalne. Właśnie zakończyliśmy pierwsze, organizacyjne spotkanie projektowe. Kolejne wyjazdy będą przeznaczone dla uczniów i wpłyną nie tylko na kształtowanie ich umiejętności językowych, ale przede wszystkim na ugruntowanie ich postaw proekologicznych.

 

 

Światowy Dzień Akcji dla Klimatu – 6 listopada 2021r.

Używamy zasobów naturalnych jakbyśmy mieli dwie planety, nie jedną. Nie istnieje „plan B’” ponieważ nie istnieje „planeta B”. Ban Ki-moon, ósmy Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Powodzie, trzęsienia ziemi oraz inne katastrofy naturalne pokazują nam jak bardzo pogoda i klimat wpływają na nasze życie. Wszystko zależy od stabilnego klimatu, począwszy od powietrza, którym oddychamy oraz jedzenia, które jemy, a skończywszy na infrastrukturze i ekonomii. Klimat ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i poziom naszego życia. Nasz klimat się zmienia przez nasze nierozsądne działania. Już odczuwamy niekorzystny wpływ tych zmian na nasz świat. Płonące lasy w Australii czy topniejące lodowce to efekt naszego destrukcyjnego wpływu na planetę.

Światowy Dzień Akcji dla Klimatu, obchodzony 6 listopada 2021r., to seria oddolnych, społecznych inicjatyw mających pokazać, że troszczymy się o naszą planetę. Takie inicjatywy są potrzebne by zjednoczyć wszystkich tych, którym nie jest obojętny los naszego wspólnego domu – Ziemi. Celem nas wszystkich powinno być obniżenie wzrostu temperatury do 1.5°C i podjęcie działań, które pozwolą nam ograniczyć efekty kryzysu klimatycznego. Nawet najmniejsza część stopnia Celsjusza ma znaczenie. Dlaczego? Tego można dowiedzieć się z krótkiego filmu przygotowanego przez WWF.

Świat jednoczy się w obliczu kryzysu klimatycznego. 31 października rozpoczęła się 26. Konferencja Klimatyczna ONZ w Glasgow. Spotkanie najważniejszych światowych przywódców potrwa do 12 listopada 2021r. i będzie miało na celu podjęcie działań korzystnych dla klimatu i środowiska naturalnego. Powinniśmy pamiętać, że “ludzie nie mogą żyć bez matki natury, ale Ziemia może żyć bez ludzi”. Jeśli rządy poszczególnych państw, pomimo rozbieżnych interesów i animozji, potrafią się zjednoczyć, by działać razem w obliczu kryzysu klimatycznego, my także powinniśmy pokazać, że zależy nam na przyszłości naszej planety. Uczniowie ZSP1 przygotowali plakaty z okazji Światowego Dnia Akcji dla Klimatu.

C3 – Reduce – effects of bad disposal methods on the environment.

Drugie spotkanie w Sofii.

W dniach 7-13 listopada nasi uczniowie odwiedzili stolicę Bułgarii, Sofię. Wyjazd odbył się w ramach projektu Think again! It’s not garbage! Uczniowie mieli okazję poznać swoich rówieśników z innych krajów partnerskich: Litwy, Turcji, Rumunii i Bułgarii. Uczniowie prezentowali swoje kraje, opowiadali o zwyczajach, tradycjach, typowym jedzeniu oraz miejscach wartych odwiedzenia. Dowiedzieli się mnóstwa rzeczy nie tylko o Bułgarii, lecz także o innych krajach partnerskich. Uczniowie dyskutowali także na temat kryzysu klimatycznego oraz sposobów utylizowania odpadów w poszczególnych krajach. Wszyscy zadajemy sobie sprawę, że nasze nieroztropne działania wyrządziły wielką szkodę środowisku naturalnemu. Nasza planeta potrzebuje naszej pomocy, dlatego powinniśmy zrobić wszystko, by zminimalizować nasz negatywny wpływ na Ziemię. Nasi uczniowie wspólnie dyskutowali nad małymi zmianami, które możemy wprowadzić, by ocalić środowisko naturalne. Przygotowali także plakaty, aby wyrazić poparcie dla działań na rzecz klimatu.

Spotkanie w Sofii było niezwykle efektywne. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat właściwego gospodarowania odpadami oraz dowiedzieli się dlaczego kryzys klimatyczny jest tak dużym zagrożeniem dla naszego życia. Wzrost świadomości ekologicznej był jednak tylko jedną z korzyści spotkania w Sofii. Wyjazd do Bułgarii był doskonałą okazją do używania języka angielskiego podczas naturalnej komunikacji z rówieśnikami. Nasi uczniowie uświadomili sobie, że w nauce języka nie chodzi tylko o oceny czy egzaminy, lecz właśnie o możliwość komunikowania się z osobami z całego świata. Zawarli przyjaźnie, które teraz mogą kontynuować  dzięki komunikatorom internetowym. Wspomnienia z Bułgarii z pewnością zostaną z nimi na długo.

Światowy Dzień Ochrony Dzikich Zwierząt

„Dopiero gdy sprzedane zostaną ostatnie zwierzęce rogi, kły, skóra i kości, ludzkość zrozumie, że pieniądze nigdy nie odkupią naszej dzikiej przyrody”. Paul Oxton

 

8 listopada 2012 roku Hillary Clinton, ówczesna Sekretarz Stanu, wezwała do podjęcia działań mających na celu podniesienia świadomości i zaangażowania ekologów i działaczy zajmujących się dziką fauną i florą. Przedstawiła również strategię Białego Domu dotyczącą globalnego problemu handlu zwierzętami. WWF przyłączyło się do wezwania do działania wygłoszonego przez Hilary Clinton, aby zaangażować wszystkich, którym zależy na naszej planecie podczas Światowego Dnia Ochrony Dzikich Zwierząt, obchodzonego czwartego grudnia.

 

Światowy Dzień Ochrony Dzikich Zwierząt to doskonała okazja do szerzenia wiedzy na temat ochrony zagrożonej flory i fauny Ziemi. Najbardziej inwazyjnym gatunkiem na Ziemi jesteśmy my, ludzie. Wiele wspaniałych zwierząt jest zagrożonych i doprowadzanych na skraj wyginięcia przez chciwe zachowanie niektórych ludzi, co powoduje nieodwracalne szkody w ekosystemie. W Światowym Dniu Ochrony Dzikiej Przyrody możemy zwrócić uwagę na zachowania, które zagrażają równowadze ekosystemu naszej planety. Ingerencja człowieka w naturalny ekosystem świata trwa od wieków. Podróżowaliśmy po całym świecie i osiedlaliśmy się w różnych częściach globu, oczyszczaliśmy ziemię pod uprawę i wycinaliśmy lasy, ponieważ potrzebowaliśmy drewna do budowy domów i statków. Najpierw polowaliśmy tylko by przeżyć, ale z czasem zaczęliśmy polować i kłusować dla pieniędzy, a populacje dzikich zwierząt zaczęły się kurczyć na całym świecie.

 

Na całym świecie wzrasta nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin na czarnym rynku. Chociaż rządy na całym świecie robią wszystko, co w ich mocy, a w niektórych przypadkach udaje im się powstrzymać ten proceder, nie wszystkie gatunki zwierząt są bezpieczne. Wpływa to nie tylko na przyrodę, ale także na życie milionów ludzi mieszkających w pobliżu obszarów leśnych w różnych częściach świata. Nadszedł więc czas, abyśmy działali i współpracowali, aby zachować i chronić dziką przyrodę, aby zapewnić jej przetrwanie. Przestępstwa przeciwko przyrodzie to poważna kwestia, a nie odległy problem w odległym kraju.Poradzenie sobie z kłusownictwem i nielegalnym handlem zwierzętami jest wyzwaniem globalnym. To ważne i to nie tylko dlatego, że zależy nam na pandach, lwach i lampartach. Strażnicy parków i aktywiści działający na rzecz dzikiej przyrody są również zabijani przez kłusowników. Ludzie, których zarobki w turystyce zależą od dzikiej przyrody, są pozbawiani źródła utrzymania. Kłusownictwo jest dochodowe, a zmilitaryzowane grupy kłusowników zaczynają zagrażać bezpieczeństwu niektórych regionów.

Jak powiedział kiedyś Theodore Roosevelt: „Przyroda i jej środowisko nie mogą mówić, więc my musimy i my będziemy”. Musimy zrobić wszystko, aby zachować równowagę naszego ekosystemu i zwiększyć świadomość ludzi na temat znaczenia bioróżnorodności. Nasi uczniowie  w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Dzikich Zwierząt przygotowali i zagrali w grę przyrodniczą.  Celem gry było uświadomienie uczniom, jak ważna jest bioróżnorodność. Uczniowie zostali podzieleni na pięcioosobowe zespoły. Dostali mapę świata i trasę, którą mieli podążać. Musieli odwiedzić różne kontynenty i znaleźć swoje zadania zakodowane w kodach QR. Potem musieli wykonać zadania.

Niektóre zadania były zabawne, na przykład do wykonania zadania znalezionego w Azji uczniowie musieli skorzystać z przygotowanych dla nich materiałów i przebrać jednego z członków swojego zespołu za pandę. Następnie musieli zrobić selfie całej drużyny z pandą. Niektóre zadania były poważniejsze i skłoniły uczniów do zastanowienia się nad znaczeniem równowagi w ekosystemie Ziemi. Na przykład, aby wykonać zadanie znalezione w Europie, uczniowie musieli obejrzeć krótki film „Natura nasz najcenniejszy zasób” przygotowany przez Uniwersytet Cambridge i odpowiedzieć na pytanie „Co się stanie, jeśli zmniejszymy bioróżnorodność?”.

Uczennica klasy VIIa, Lena Sieczka, przygotowała piękne logo naszej gry oraz symbole kontynentów, na których ukryte były zagadki dla uczniów.

Eko broszura – co zrobić by żyć eko?

 

„Coś umrze w nas, ludziach, jeśli dopuścimy do zniszczenia tego, co zostało jeszcze z przyrody…. jeżeli zatrujemy resztki czystego powietrza, zanieczyścimy pozostałe strumienie i poprowadzimy nasze wyasfaltowane drogi przez ostatnie miejsca, gdzie panuje cisza.” Wallace Stenger

Ziemia, nasza planeta. Tak piękna i unikalna. Tylko tutaj panują warunki odpowiednie do życia. Każdy z nas chciałby oddychać świeżym i czystym powietrzem, cieszyć się pięknem przyrody oraz korzystać z zasobów naturalnych. Jak długo jeszcze będzie to możliwe?

Nadmierna emisja dwutlenku węgla oraz nierozsądne wykorzystanie surowców naturalnych powoduje nieodwracalną degenerację środowiska naturalnego.  Nasz klimat się zmienia, co zagraża nie tylko zwierzętom i roślinom, ale także nam, ludziom. Holandia, kraj położony niewiele ponad poziomem morza, za kilka lat może zostać częściowo zalana. Zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza powietrza, jest jedną z przyczyn chorób cywilizacyjnych. Nadmierne deszcze, susze i inne klęski żywiołowe mogą spowodować nieurodzaj i głód na świecie.

Co zrobić aby przyszłość naszej planety nie wyglądała jak kadr z filmu o apokalipsie? Należy zacząć od siebie, od naszych codziennych nawyków. Oszczędzać wodę i energię, gasić światło, gdy nie przebywamy w pomieszczeniu, segregować odpady. To z pozoru błahe działania, które dzięki zaangażowaniu zwykłych ludzi mogą przynieść wymierne efekty. Pokazanie jak ważne są nasze codzienne nawyki było głównym celem naszych uczniów, którzy po uważnej analizie swoich codziennych działań ustalili, co mogą zrobić by żyć bardziej eko. Tak zrodziła się eko broszura, którą zaprojektowali i wykonali nasi uczniowie dla innych uczniów dzieląc się w ten sposób swoją wiedzą i spostrzeżeniami.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

„Zbudowanie reputacji zajmuje 20 lat, aby ją zrujnować wystarczy kilka minut cyberincydentów”. Stephane Nappo

 

We wtorek 8 lutego 2022 świętowaliśmy 19. edycję Dnia Bezpiecznego Internetu z akcjami odbywającymi się na całym świecie. Pod hasłem „Razem na rzecz lepszego internetu” dzień ten wezwał wszystkie zainteresowane strony do wspólnego działania, aby internet stał się bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Ponieważ wiele naszych działań projektowych odbywa się online, zależy nam na podnoszeniu świadomości na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu jest bardzo ważną umiejętnością życiową, dlatego tak istotne jest, aby uczniowie się go nauczyli. W zeszłym roku nasi uczniowie stworzyli plakaty i prezentacje na temat bezpieczeństwa w Internecie, a w lutym 2022 napisali i zilustrowali historię o młodej eko-blogerce, Amy, która doświadczyła internetowego hejtu.

 

Chcesz to wyrzucić? Pomyśl jeszcze raz! To nie odpady!

„Idea zerowej ilości odpadów może i powinna być stosowana czy to w klimacie, biznesie, miastach, naszym własnym stylu życia”. – Joan Marc Simon, dyrektor wykonawczy Zero Waste Europe

Zero waste to nie tylko slogan. Może pomóc naszej planecie! Oto kilka powodów, by stosować filozofię zero waste w naszym życiu.

Zero waste pomaga naszemu klimatowi.

Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, powinniśmy ograniczać, ponownie wykorzystywać i poddawać recyklingowi śmieci.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska oszacowała, że ​​42% wszystkich emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych produkcją i użytkowaniem towarów (na przykład żywności, produktów i opakowań). Gdybyśmy potrzebowali mniej produktów, emisje gazów byłyby niższe.

Zero waste pomaga chronić zasoby i zmniejszać zanieczyszczenie.

Kiedy wydobywamy surowce, na przykład ropę lub węgiel, potrzebujemy dużych ilości energii. Kiedy przetwarzamy materiały, potrzebujemy jeszcze więcej energii. Zero waste ma na celu ochronę zasobów naturalnych i redukcję zanieczyszczeń pochodzących z wydobycia, produkcji i utylizacji. Redukcja i ponowne użycie oznacza, że ​​potrzebujemy mniej produktów i mniej kupujemy. Dzięki recyklingowi przechowujemy mniej odpadów na wysypiskach i w spalarniach, a do tworzenia nowych produktów możemy wykorzystać recykling zamiast nowych surowców.

Zero waste pomaga Twoim lokalnym społecznościom.

Podejście zero waste chroni zdrowie społeczności, ponieważ zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Zero waste pomaga lokalnej gospodarce i tworzy miejsca pracy. Szacuje się, że ograniczenie i ponowne wykorzystanie materiałów tworzy więcej miejsc pracy (na przykład wypożyczanie narzędzi, wspólne korzystanie z samochodu). Jeśli wspierasz lokalny biznes, pieniądze pozostają w Twojej lokalnej społeczności. Możesz zacząć od małych kroków. Nie kupuj nowych rzeczy, jeśli ich nie potrzebujesz. Kupuj produkty wytwarzane lokalnie. A przede wszystkim nie wyrzucaj zbyt wielu rzeczy. Jeśli chcesz coś wyrzucić do kosza, najpierw pomyśl. Czy mogę ponownie użyć tej rzeczy?

Nasi uczniowie chcieli zacząć od takich małych kroków. Dzięki Fundacji Planet for Generation dowiedzieliśmy się wiele o idei zero waste oraz o sposobach ograniczania, recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów. Pan Marcin Kiełt poprowadził warsztaty dla naszych uczniów. Był to dopiero początek… Nasi uczniowie byli tak zainspirowani, że stworzyli niesamowite rzeczy ze śmieci. Zachęcamy do obejrzenia filmu z warsztatów oraz obejrzenia albumu.

 

Światowy Dzień Wody 2022

Znaczenie wody

Światowy Dzień Wody, obchodzony 22 marca każdego roku od 1993 roku, skupia się na znaczeniu wody słodkiej. Światowy Dzień Wody podnosi świadomość tego, że 2,2 miliarda ludzi żyje bez dostępu do bezpiecznej wody. Celem Światowego Dnia Wody jest propagowanie działań mających rozwiązać globalny kryzys wodny. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest wspieranie realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 6: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku.

Wody gruntowe sprawiają, że niewidzialne staje się widoczne

W 2022 roku Dzień Wody skupia się na wodach gruntowych, niewidzialnym zasobach, których wpływ jest widoczny wszędzie. Wody podziemne to wody znajdujące się pod ziemią w warstwach wodonośnych, które są formacjami geologicznymi skał, piasków i żwirów, które zawierają znaczne ilości wody. Wody gruntowe zasilają źródła, rzeki, jeziora i tereny podmokłe oraz przenikają do oceanów. Wody gruntowe są zasilane głównie przez opady deszczu i śniegu infiltrujące grunt. Wody gruntowe mogą być wydobywane na powierzchnię za pomocą pomp i studni. Życie nie byłoby możliwe bez wód gruntowych. Większość suchych obszarów świata jest całkowicie uzależniona od wód gruntowych. Wody gruntowe dostarczają dużą część wody, której używamy do picia, urządzeń sanitarnych, produkcji żywności i procesów przemysłowych. Ma również krytyczne znaczenie dla zdrowego funkcjonowania ekosystemów, takich jak tereny podmokłe i rzeki. Musimy chronić wody gruntowe przed nadmierną eksploatacją – pozyskiwaniem większej ilości wody, niż uzupełnia deszcz i śnieg – oraz przed zanieczyszczeniami, ponieważ może to prowadzić do wyczerpania tego zasobu, dodatkowych kosztów jego przetwarzania, a czasem nawet uniemożliwienia jego wykorzystania. Poszukiwanie, ochrona i zrównoważone wykorzystanie wód gruntowych będzie miało kluczowe znaczenie dla przetrwania i przystosowania się do zmiany klimatu oraz zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji.

Źródło: https://www.un.org/en/observances/water-day

Z okazji Światowego Dnia Wody nasi uczniowie nagrali krótkie video, w którym przedstawiają 10 zaskakujących faktów o wodzie.

 

#MyGrounwaterStory

#WorldWaterDay

 

 

 

Wody gruntowe mogą być dla nas niewidoczne, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie. Wody gruntowe są ukryte pod ziemią poza zasięgiem naszego wzroku, ale to właśnie od nich zależy nasze przetrwanie. Prawie 97% wody na świecie jest słone i niezdatne do picia. Kolejne 2% jest zamknięte w czapach lodowych i lodowcach. Pozostaje tylko 1% słodkiej wody, którą możemy wykorzystać na nasze potrzeby, a prawie cała płynna słodka woda na świecie to wody gruntowe. Nasz klimat się zmienia. Robi się coraz cieplej, dlatego opady systematycznie maleją. To sprawia, że ​​wody gruntowe mają kluczowe znaczenie dla przyszłości ludzkości. Musimy wspólnie myśleć i pracować nad wykorzystaniem wód gruntowych w sposób zrównoważony dla środowiska. Wody gruntowe mogą być niewidoczne, ale musimy o nich pamiętać.

 

Nasi uczniowie są tego świadomi, dlatego postanowili podjąć jednominutowe wyzwanie, aby uczcić Światowy Dzień Wody. Aby wziąć udział w wyzwaniu #MyGroundwaterStory, uczniowie musieli nakręcić 60-sekundowy film o wodach gruntowych w ich mieście. Oto nasza historia wód gruntowych!

 

Erasmus+ Międzynarodowe spotkanie w Kownie

W dniach 10-16 kwietnia nasi uczniowie odwiedzili Litwę. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ Think again! It’s not garbage! Uczniowie mieli okazję poznać swoich rówieśników z innych krajów partnerskich: Litwy, Turcji, Rumunii i Bułgarii. Uczniowie prezentowali swoje kraje, opowiadali o zwyczajach, tradycjach, typowym jedzeniu oraz miejscach wartych odwiedzenia. Dowiedzieli się mnóstwa rzeczy nie tylko o Litwie, lecz także o innych krajach partnerskich. Uczniowie dyskutowali także na temat kryzysu klimatycznego oraz sposobów ograniczania produkcji odpadów. Wszyscy zadajemy sobie sprawę, że nasze nieroztropne działania wyrządziły wielką szkodę środowisku naturalnemu. Nasza planeta potrzebuje naszej pomocy, dlatego powinniśmy zrobić wszystko, by zminimalizować nasz negatywny wpływ na Ziemię. Nasi uczniowie wspólnie dyskutowali nad małymi zmianami, które możemy wprowadzić, by ocalić środowisko naturalne. Przygotowali także plakaty i wzięli udział w warsztatach.

Spotkanie w Kownie było niezwykle efektywne. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat właściwego gospodarowania odpadami oraz dowiedzieli się dlaczego kryzys klimatyczny jest tak dużym zagrożeniem dla naszego życia. Wzrost świadomości ekologicznej był jednak tylko jedną z korzyści spotkania w Kownie. Wyjazd do Litwy był doskonałą okazją do używania języka angielskiego podczas naturalnej komunikacji z rówieśnikami. Nasi uczniowie uświadomili sobie, że w nauce języka nie chodzi tylko o oceny czy egzaminy, lecz właśnie o możliwość komunikowania się z osobami z całego świata. Zawarli przyjaźnie, które teraz mogą kontynuować dzięki komunikatorom internetowym. Wspomnienia z Litwy z pewnością zostaną z nimi na długo.

 

 

Dzień Ziemi 2022

„Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu.”

Z okazji Dnia Ziemi nasi uczniowie biorący udział w projekcie ekologicznym Erasmus+ „Think again. It’s not garbage” wykonali użyteczne przedmioty z rzeczy, które normalnie trafiłyby do kosza. Akcja miała na celu pokazanie, że wspólnie możemy ograniczyć produkcję śmieci.

 

Nasi uczniowie zorganizowali także sprzątanie swojej okolicy.

 

 

 

Eko kampania – razem możemy więcej! Międzynarodowe spotkanie w Victorii.

W dniach 16-22 maja nasi uczniowie odwiedzili Rumunię. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ Think again! It’s not garbage! Uczniowie mieli okazję poznać swoich rówieśników z innych krajów partnerskich: Litwy, Turcji, Rumunii i Bułgarii. Uczniowie prezentowali swoje kraje, opowiadali o zwyczajach, tradycjach, typowym jedzeniu oraz miejscach wartych odwiedzenia. Dowiedzieli się mnóstwa rzeczy nie tylko o Rumunii, lecz także o innych krajach partnerskich. Uczniowie dyskutowali także na temat sposobów ograniczania produkcji odpadów. Nasi uczniowie dzięki zajęciom i aktywnościom zorganizowanym podczas projektu Think again! It’s not garbage! zdali sobie sprawę, jak wiele odpadów produkujemy każdego dnia. Podczas dyskusji wszyscy doszliśmy do wniosku, że zmiany należy zacząć od siebie. Czasem małe rzeczy potrafią pomóc najbardziej. Aby pokazać, co możemy zrobić, by ograniczyć zużycie surowców naturalnych, energii oraz produkcję śmieci uczniowie przygotowali film oraz prezentację.

 

Spotkanie w Victorii było niezwykle efektywne. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat właściwego gospodarowania odpadami oraz dowiedzieli się jak można zminimalizować produkcję śmieci. Wzrost świadomości ekologicznej był jednak tylko jedną z korzyści spotkania w Victorii. Wyjazd do Rumunii był doskonałą okazją do używania języka angielskiego podczas naturalnej komunikacji z rówieśnikami. Nasi uczniowie uświadomili sobie, że w nauce języka nie chodzi tylko o oceny czy egzaminy, lecz właśnie o możliwość komunikowania się z osobami z całego świata. Zawarli przyjaźnie, które teraz mogą kontynuować dzięki komunikatorom internetowym. Podczas pożegnania nie obyło się bez chwil wzruszenia i łez. Wspomnienia z Victorii z pewnością zostaną z nimi na długo.

 

C5 – Międzynarodowe spotkanie w Polsce w ramach projektu Erasmus+ Think again! It’s not garbage!

Od 6 do 10 czerwca mieliśmy przyjemność gościć naszych partnerów z projektu Erasmus+ Think again! It’s not garbage!

Podczas spotkania kraje partnerskie omówiły zmiany wprowadzone do szkół dzięki projektowi Erasmus+ oraz przedstawiły swoje wersje Programu Gospodarki Odpadami dla szkół. Ostateczna wersja Programu Gospodarki Odpadami została stworzona przez wszystkie szkoły partnerskie poprzez omówienie i wykorzystanie pomysłów wszystkich zespołów. Dzięki projektowi Think again! It’s not garbage! każda ze szkół ma się stać bardziej przyjazna środowisku i ekologiczna. Poprzez rozsądne gospodarowanie odpadami możemy naprawdę pomóc naszej planecie.

Waste Management for schools

Nasi goście odwiedzili ZSP nr 1 w Rędzinach. Wraz z uczniami zwiedzili szkołę, dla naszych uczniów była to kolejna okazja by poćwiczyć język angielski w naturalnej sytuacji. Aby lepiej poznać polską kulturę nasi partnerzy odwiedzili także miejsca o znaczeniu historycznym i kulturowym dla Polski – Warszawę, Kraków i Częstochowę.

Dzięki projektowi Erasmus+ wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie gospodarowania odpadami stosowanymi w poszczególnych szkołach partnerskich. Wszyscy mogli także poćwiczyć umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Projekt Erasmus+ wzmocnił więzi między uczestnikami, którzy spędzili razem czas, wymienili się pomysłami i spostrzeżeniami, dowiedzieli się więcej o sobie nawzajem, o systemach edukacji w poszczególnych krajach. Dzięki tej wymianie doświadczeń wszyscy partnerzy stali się bardziej świadomi podobieństw i różnic, które łączą nas wszystkich w Unii Europejskiej.

Krajowa Odznaka Jakości

Miło nam poinformować, że Krajowe Biuro eTwinning przyznało naszemu projektowi Krajową Odznakę Jakości! Bardzo cieszymy się, że nasze działania projektowe zostały docenione.