Nasza przyszłość z historią w tle

W naszej szkole rozpoczynamy niebawem autorski projekt historyczny pod nazwą „Nasza przyszłość z historią w tle”. W ramach tego projektu chcemy otoczyć szczególną opieką ślady przeszłości z terenu naszej miejscowości oraz gminy Rędziny – zwłaszcza groby zabytkowe znajdujące się na cmentarzu parafialnym. Stanowią one bowiem część naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniają się do budowania naszej lokalnej tożsamości. Są pośród nich takie, które mają szczególną wartość historyczną oraz takie, których jedyną wartością jest sam fakt, iż były świadkami przeszłości. Dbałość o mogiły osób poległych i pomordowanych, a także szczególnie zasłużonych, to zachowanie pamięci o nich w świadomości społecznej. Projekt będzie realizowany długofalowo przez uczniów klas szóstych, siódmych oraz ósmych pod opieką nauczycieli historii uczących w naszej szkole.

Przystąpiliśmy do realizacji autorskiego projektu pt. „Nasza przyszłość z historią w tle”, w którym otaczamy opieką groby zabytkowe znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Rędzinach oraz mogiły osób zasłużonych dla naszej miejscowości i naszej Ojczyzny. Informacje o tych postaciach oraz zdjęcia grobów gromadzimy w Kronice. Rozpoczęliśmy pracę od upamiętnienia budowniczego i kierownika naszej szkoły – Piotra Kocha, który przez wiele lat sprawował pieczę nad naszą szkołą.

Piotr Koch urodził się w 1902 roku i od 1935 roku kierował szkołą w Rędzinach, od pierwszych dni pracy w szkole Rędzinach podjął starania o podniesienie jakości nauczania w szkole i bardzo przyczynił się do jej rozwoju. Gdy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa Piotr Koch zabezpieczył przed okupantem hitlerowskim pomoce naukowe oraz książki, zorganizował tajną bibliotekę dla młodzieży szkolnej, której również bronił przed wywiezieniem na roboty do Niemiec poprzez organizację rozmaitych kursów. W Rędzinach prowadzone było wówczas tajne nauczanie, w które zaangażowany był Piotr Koch. Za tę działalność został aresztowany podczas lekcji, 27 października 1943 roku. Trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz – Birkenau, gdzie przebywał do końca II wojny światowej. Po powrocie do domu we wrześniu 1945 roku ponownie objął funkcję kierownika szkoły, bardzo wiele pracy włożył w budowę szkoły – Pomnika w Rędzinach. Budowa szkoły trwała kilka lat – do użytku dla dzieci i młodzieży oddano ją 23 stycznia 1955 roku. Piotr Koch w dużej mierze przyczynił się do realizacji planu budowy szkoły. Funkcję kierownika szkoły Piotr Koch pełnił do 31 sierpnia 1971 roku, po czym przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 18 czerwca 1980 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rędzinach.