Dokumenty

Funkcjonowanie przedszkola w czasie pandemii:

Do wydruku i podpisu:

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola podczas pandemii ( deklaracja o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, dwie klauzule informacyjne oraz zgoda na pomiar temperatury ciała, łącznie 4 strony, Państwa podpisy muszą się znaleźć na stronach nr 1, 2 oraz 4)

Do zapoznania się:

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

Klauzula informacyjna.

 

Rekrutacja – na rok szkolny 2020/2021:

 

Wniosek przyjęcia dziecka do Przedszkola rok szkolny 2020/2021

Potwierdzenie woli rodzica Przedszkole rok szkolny 2020/2021

 

Inne dokumenty:

ZSP1 Zgoda osoby upoważnionej do odbioru dziecka

PROGRAM PROFILAKTYKI ZSP NR 1 W RĘDZINACH GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZSP NR 1 W RĘDZINACH GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM, JANA BRZECHWY