Grono pedagogiczne

mgr Elżbieta KowalczykDyrektor

mgr Renata Minkina – wicedyrektor

mgr Paulina Dudek

mgr Małgorzata Kugiel

mgr Ilona Mackiewicz

mgr Katarzyna Papińska

mgr Beata Reterska-Sobieraj

mgr Patrycja Kuś

mgr Ligia Salita

mgr Grażyna Łachmańska – religia

mgr Anna Wychowaniecjęzyk angielski