Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola- dyżur wakacyjny

ZSP 1 Umowa z przedszkolem – dyżur wakacyjny (należy wypełnić w dwóch egzemplarzach)

ZSP1Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2019

ZSP1 Zgoda osoby upoważnionej do odbioru dziecka (nalezy wypełnić dla każdej osoby upoważnionej do odebrania dziecka z przedszkola)

 

Wniosek przyjęcia dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2019-2020 pdf

Potwierdzenie woli rodzica Przedszkole_2019-2020