Biblioteka

Biblioteka szkolna podejmuje szereg działań promujących czytelnictwo (np. konkursy, uroczystości szkolne i lokalne, inscenizacje). W naszej szkole prężnie działa koło biblioteczne, w pracę którego zaangażowani są uczniowie klasy 7. Na co dzień zajmują się pracami introligatoryjnymi, naprawą uszkodzonych egzemplarzy. Jak co roku młodzież także i w bieżącym roku szkolnym przeprowadzi cykl spotkań: „Z książką za pan brat”. Ta akcja czytelnicza uwzględnia co miesięczne spotkania z najmłodszymi uczniami naszej szkoły i głośne czytanie literatury przy akompaniamencie muzyki i z wykorzystaniem scenek pantomimicznych. Odbędą się uroczystości związane z następującymi okolicznościami: 18. 01. 2018r – Dzień Kubusia Puchatka (inscenizacja fragmentu utworu A. Milne dla przedszkola i klas I –III); 21. 02 2018r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ( głośne czytanie klasyków literatury polskiej starszej grupie wiekowej); 23. 04. 2018r. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (uroczysty apel, miniatura teatralna przygotowana przez uczniów koła teatralnego – teatr absurdu i inscenizacja wiersza); 04.06.2018r.- Dzień Wolności i Praw Obywatelskich (prezentacja utworów o charakterze patriotycznym – konkurs recytatorski).

W szkolnej bibliotece praca wre! Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i Władzom Gminnym nasza szkoła może pochwalić się nowym, wyremontowanym,pięknym lokum biblioteki, z nowymi regalami. Obecnie, przy wsparciu Szkolnego Kola Wolontariatu, trwa porządkowanie licznego księgozbioru. A wkrótce znacznie on się powiększy, gdyż wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa został przyjęty. Oznacza to, ze biblioteka wzbogaci się o lektury, literaturę dziecięcą i młodzieżową!

 

W szkolnej bibliotece praca wre! Opracowujemy formalnie zakupione książki! Pracy dużo, ale ile satysfakcji! W ramach funduszy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasz księgozbiór powiększył się nie tylko o wiele egzemplarzy lektur, lecz także o pozycje z literatury młodzieżowej i dziecięcej. Zapraszamy serdecznie Czytelników!

 

Szkolne Koło Wolontariatu aktywnie uczestniczy w pracach biblioteki. Wolontariusze wspierają akcję porządkowania księgozbioru oraz przyjmowania nowych woluminów.