Dokumenty

Statut ZSP 1 w Rędzinach – Szkoła Podstawowa

Statut ZSP 1

Uchwała Rady Gminy w sprawie nadania statutu

Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny

ZESTAW REGULAMINÓW SZKOLNYCH

Procedura postępowania w sytuacji wypadku

Regulamin mLegitymacja

Wniosek mLegitymacja

 

 

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

PLAN ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 7 MARCA 2022R.

PLAN ZAJĘĆ 2021-2022

GZK wniosek dla dziecka

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach

Świetlica szkolna

Oświadczenie o obowiązku nauki – Gmina – dla rodziców uczniów absolwentów SP

Szczepienia Covid-19

Deklaracja na szczepienia Covid 19 dla rodzica

KLAUZULA INFORMACYJNA szczepienia wrzesień dla dzieci MEN

Funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii:

Klauzula informacyjna w związku ze zdalnym nauczaniem.

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej obowiązujące na czas trwania epidemii Covid

Procedury bezpieczeństwa – szkoła

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19

 

Deklaracja o uczęszczaniu dziecka do szkoły

 

 

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP – rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I SP – rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I SP- rok szkolny 2021/2022

Potwierdzenie woli zapisu dziecka- rok szkolny 2021/2022

Obwód ZSP 1 – wykaz ulic należących do obwodu ZSP 1