Dokumenty

Statut ZSP 1 w Rędzinach – Szkoła Podstawowa

Statut ZSP 1

Uchwała Rady Gminy w sprawie nadania statutu

Szkolny program Wychowawczo-Profilaktyczny 2022-2023

ZESTAW REGULAMINÓW SZKOLNYCH

Procedura postępowania w sytuacji wypadku

Regulamin mLegitymacja

Wniosek mLegitymacja

 

 

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Plan zajęć w roku szkolnym 2022-2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Godziny dostępności nauczycieli

GZK wniosek dla dziecka

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Świetlica szkolna

Oświadczenie o obowiązku nauki – Gmina – dla rodziców uczniów absolwentów SP

Szczepienia Covid-19

Deklaracja na szczepienia Covid 19 dla rodzica

KLAUZULA INFORMACYJNA szczepienia wrzesień dla dzieci MEN

Funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii:

Klauzula informacyjna w związku ze zdalnym nauczaniem.

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej obowiązujące na czas trwania epidemii Covid

Procedury bezpieczeństwa – szkoła

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19

 

Deklaracja o uczęszczaniu dziecka do szkoły

 

 

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP – rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I SP – rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I SP- rok szkolny 2021/2022

Potwierdzenie woli zapisu dziecka- rok szkolny 2021/2022

Obwód ZSP 1 – wykaz ulic należących do obwodu ZSP 1