Grono pedagogiczne

mgr Elżbieta Kowalczyk–  Dyrektor ZSP nr 1
mgr Renata Minkina– Wicedyrektor
mgr Ewelina Bochenkiewicz – HISTORIA, WOS, TERAPIA PEDAGOGICZNA
mgr Malwina Domagała – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Małgorzata Dondela-Wosik – JĘZYK NIEMIECKI, DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Ewa Grabara – JĘZYK POLSKI, TECHNIKA, PLASTYKA, LOGOPEDIA
mgr Katarzyna Jasińska – JĘZYK POLSKI
mgr Aneta Kaczmarek – PEDAGOG, REWALIDACJA
mgr Lidia Kołacińska – WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Elżbieta Kowalczyk – CHEMIA
mgr Renata Kowalczyk – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Aneta Kubacka-Kweczke –GEOGRAFIA, PRZYRODA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Grażyna Łachmańska – RELIGIA
mgr Anna Mączka – JĘZYK ANGIELSKI
mgr Aleksander Minkina – WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Renata Minkina – HISTORIA
mgr Renata Michalak – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Klaudia Nowicka  – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Marzena Pacud – MATEMATYKA, BIOLOGIA, INFORMATYKA
mgr Patrycja Palacz – BIOLOGIA
mgr Paulina Rudzka – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Arkadiusz Ryszczuk – FIZYKA, MATEMATYKA, INFORMATYKA
mgr Katarzyna Stanisz – JĘZYK ANGIELSKI
mgr Agnieszka Świącik – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Lilla Wieczorek – JĘZYK POLSKI
mgr Anna Wychowaniec – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA