Pedagog szkolny

  Pedagog szkolny: mgr Aneta Kaczmarek

poniedziałek:        10.30– 11.30

wtorek:                  9.40– 11.30

środa:                  10.30– 12.30

piątek:                   9.40– 11.30

 

Konsultacje z rodzicami:

Czwartek:           10.30– 12.30

 

 Pedagog zapewnia: 

·        Rozmowy indywidualne z uczniami.

·        Porady dla rodziców.

·        Doradztwo dla nauczycieli i pomoc w  pracy wychowawczej klasy.

·        Kierowanie uczniów do poradni P-P i innych poradni specjalistycznych.

·        Dostarczanie materiałów pomocnych przy prowadzeniu godzin wychowawczych i spotkań z rodzicami.

·        Prowadzenie na życzenie zajęć wychowawczych i profilaktycznych w klasach.

 

Informacja dla rodziców i wychowawców dotycząca konsultacji z pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie

Ważne telefony:

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
ul. Jana III Sobieskiego 9,  Częstochowa
tel. 34 322 92 06

 

Punkt  Interwencji  Kryzysowej
ul. Tkacka 5  Częstochowa
tel. 34 322 92 31

 

Punkt  Konsultacyjny  Ofiarom  Przemocy
ul. Sikorskiego 78/80  Częstochowa
tel. 34 366 48 89

Niebieska  Linia  0 800 163 102
(bezpłatny telefon dla ofiar przemocy domowej)

 

Centrum  Informacji  Zawodowej
ul. Legionów 10  Częstochowa
tel. 34 361 93 92

 

Powiatowa  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Tkacka 3/5  Częstochowa
tel. 34 322 92 01

 

Gdzie szukać pomocy w  Częstochowie?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Rejtana 7B, Częstochowa
tel. 34 366 32 31, 34 366-32-31
e-mail: mopsoik@czestochowa.um.gov.pl
www.mops.czestochowa.um.gov.pl

W strukturze Ośrodka funkcjonują:
– Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 34 370 94 04
– Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Rodzinnego, tel. 34 366 32 31

Osobom w sytuacji kryzysowej OIK udziela poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz schronienia w hostelu.
Pracownicy OIK, to: specjalisci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, terapeuta, pedagodzy.
Placówka czynna jest przez cała dobę.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 9
ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa
tel. 34 32 29 230
e-mail: zr@pcprczwa.pl
www.czestochowa.powiat.pl/pcpr

 

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – Centrum Edukacyjno-Interwencyjne
ul. Sikorskiego 78/80, Częstochowa
tel. 0 34 366 48 89, 0 34 361 39 96
W ramach Centrum działa:
– Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej oraz osób z problemami uzależnień,
– Telefon „Niebieska Linia” – 800 163 102
Punkt Konsultacyjny i Telefon „Niebieska Linia” są czynne w dni robocze w godzinach od 16.00 do 19.00 (w poniedziałki i czwartki udzielane są porady prawne w zakresie przemocy domowej),
– Grupa Wsparcia dla ofiar współuzależnionych spotyka się w każdy wtorek o godz. 16.00 -20.00.

 

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie
ul. Rejtana 7B, Częstochowa
tel. 34 363-97-57
e-mail cztps@wp.pl
www.cztps.eu

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Staszica 5, Częstochowa
tel. 34 368-05-82,34 368-05-82, 34 368-09-77
e-mail: caritas@caritas.czest.pl
www.caritas.czest.pl

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE w Częstochowie
Aleja Wolności 44, Częstochowa
tel. 34 362-78-66
e-mail: biuro@agape-czestochowa.org
www.agape-czestochowa.org

 

Komenda Miejska Policji w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5, Częstochowa
tel. 34 369 19 00
komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 

Straż Miejską w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3, Częstochowa
tel. 34 368 31 90