Samorząd Uczniowski

W ZSP nr 1 bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Już drugi rok z rzędu Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:

– przewodniczący – Mateusz Kwasek (kl. VIII)

– zastępca przewodniczącego – Hania Łubczyk (kl. VII)

– skarbnik – Zofia Szmerdt (kl. VIII)

Sam fakt, że Mateusz Kwasek, Zosia Szmerdt oraz Hania Łubczyk zostali powtórnie wybrani do Zarządu SU świadczy o tym, że świetnie pełnią swoje funkcje. Opiekunem SU jest n-l języka angielskiego, Anna Mączka.

SU bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz angażuje się w akcje i działania charytatywne. SU co roku wspiera akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Pomocy Polakom na Wileńszczyźnie. Za pieniądze uzyskane z organizacji Kiermaszu z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Kiermaszu Bożonarodzeniowego zostały zakupione stoły do gry w piłkarzyki oraz cymbergaj. SU wywiera ogromny wpływ na życie szkoły – organizuje m.in. szkolne zabawy Mam Talent, Dzień Sportu, Pocztę Walentynkową, Dzień Języków Europejskich w ramach akcji Noc w Szkole. Uczniowie tworzący Zarząd  SU są niezwykle zaangażowani w pełnienie powierzonych im funkcji i podchodzą do swoich zadań bardzo odpowiedzialnie.