Samorząd Uczniowski

W ZSP nr 1 bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski.  Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:

– przewodniczący – Magdalena Wasik (kl. VIII)

– zastępca przewodniczącego – Hania Łubczyk (kl. VIII)

– skarbnik – Julia Cudak (kl. VIII)

Opiekunem SU jest n-l języka angielskiego, Anna Mączka.

SU bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz angażuje się w akcje i działania charytatywne. SU co roku wspiera akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Pomocy Polakom na Wileńszczyźnie. Za pieniądze uzyskane z organizacji Kiermaszu z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Kiermaszu Bożonarodzeniowego zostały zakupione stoły do gry w piłkarzyki oraz cymbergaj. SU wywiera ogromny wpływ na życie szkoły – organizuje m.in. szkolne zabawy Mam Talent, Dzień Sportu, Pocztę Walentynkową, Dzień Języków Europejskich w ramach akcji Noc w Szkole. Uczniowie tworzący Zarząd  SU są niezwykle zaangażowani w pełnienie powierzonych im funkcji i podchodzą do swoich zadań bardzo odpowiedzialnie.