Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

1. Religia

Wymagania edukacyjne z religii kl. 1

Wymagania edukacyjne z religii kl. 2

Wymagania edukacyjne z religii kl. 3

Wymagania edukacyjne z religii kl. 4

Wymagania edukacyjne z religii kl. 5

Wymagania edukacyjne z religii kl. 6

Wymagania edukacyjne z religii kl. 7

Wymagania edukacyjne z religii kl. 8

2. Język polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV

Wymagania edukacyjne j.polski klasa V

wymagania edukacyjne j.polski kl.VI

Wymagania edukacyjne j.polski klasa VII

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VIII

3. Język angielski

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VIII

4. Język niemiecki

Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego

5. Muzyka

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy VII

6. Plastyka

Wymagania edukacyjne z plastyki dla kl. IV-VIII

7. Historia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia dla klasy 6

Wymagania edukacyjne – historia klasa VII

Wymagania edukacyjne- historia klasa VIII

8. Wiedza o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla klasy 8

9. Przyroda

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV

10. Geografia

Wymagania edukacyjne geografia klasa V

Wymagania edukacyjne geografia klasa VI

Wymagania edukacyjne geografia klasa VII

Wymagania edukacyjne geografia klasa VIII

11. Biologia

Biologia kl. V wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Biologia kl.VI wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Biologia kl. VII wymagania na poszczególne oceny.

Biologia kl. VIII wymagania na poszczególne oceny.

12. Chemia

Wymagania edukacyjne chemia klasa VII

Wymagania edukacyjne chemia klasa VIII

13. Fizyka

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VIII

14. Matematyka

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV

Matematyka wymagania na poszczególne oceny kl. V

Matematyka wymagania na poszczególne oceny kl. VI

Matematyka wymagania na poszczególne oceny kl.VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VIII

15. Informatyka

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy VIII

16. Technika

Wymagania edukacyjne z techniki dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z techniki dla kl. V

Wymagania edukacyjne z techniki dla kl. VI

17. Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

18. Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne Edukacja dla bezpieczeństwa – klasa VIII

19. Edukacja wczesnoszkolna klasy I-III

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna kl. I

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna klasa II

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna kl. III