Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

 „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny”

Gmina Rędziny ogłasza nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia dla uczniów, o zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek we wskazanych szkołach na terenie Gminy Rędziny, zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
    w Rędzinach
  • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
    w Rędzinach
  • klasy gimnazjalne w szkole podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach

 

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 2 do 10 listopada 2017r. Dokumenty aplikacyjne można pobrać:
– bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych,   w sekretariacie szkoły,
– na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Projekty i dofinansowania –  Dokumenty do projektu Kompetencje przyszłości
-na stronie projektodawcy w zakładce poświęconej funduszom europejskim – www.redziny.pl
– w biurze projektu (pok. 17 budynek Urzędu Gminy, ul. Wolności 87)

Dodatkowe informacje oraz regulamin naboru znajdują się w zakładce Projekty i dofinansowania –   Dokumenty do projektu Kompetencje przyszłości

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.