Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo.

Od 10 lutego – do 6 marca 2020r. będzie trwała rekrutacja do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1.  Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy można składać osobiście, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, lub przesłać zeskanowane, własnoręcznie podpisane dokumenty, na adres email: zsp1@redziny.pl. Gdyby chcieli Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat rekrutacji, zapraszamy do naszej szkoły. Mogą Państwo również skontaktować się z nami telefonicznie -34 3279 019. Wniosek do pobrania oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w zakładce “SZKOŁA” 

Wniosek można również odebrać osobiście w sekretariacie ZSP nr 1 przy ul. Szkolnej 7.

24 marca zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 25 do 30 marca rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć „Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły ”, dostępne w zakładce “SZKOŁA” 

Następnie 6 kwietnia zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.