Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZUS ZUS zasiłek opiekuńczy

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 dostępny jest tutaj: OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty znajdą Państwo tutaj: Rozp MEN (Dz. U. 2020 poz 410

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.