Platforma G-suit w nauczaniu zdalnym

Szanowni Państwo.

W związku z przedłużającym się zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych i niepewnością, co do daty powrotu do zajęć w szkole w tradycyjnej formie, postanowiliśmy przenieść proces kształcenia na odległość wszystkich uczniów ZSP nr 1 na jedną platformę. Wybranym przez nas rozwiązaniem jest pakiet usług G-suite dla szkół. Przejście na tę platformę sprawi, że uczniowie będą mieli wszystkie materiały w jednym miejscu – nie będą musieli logować się do kilku różnych aplikacji. Zasada działania pakietu jest dość prosta. Każde dziecko ma utworzone konto gmail w ramach placówki ZSP nr 1. Adresy dzieci zbudowane są wg schematu:

imienazwisko@zsp1redziny.pl

W imionach i nazwiskach nie ma polskich znaków. Zgodnie z tym schematem przykładowy adres dziecka może wyglądać następująco:

jankowalski@zsp1redziny.pl

Żeby dziecko zalogowało się na swoje konto wystarczy wejść na stronę logowania do gmaila, wpisać adres email dziecka (wg powyższego schematu), a następnie wpisać hasło startowe.
Instrukcja logowania się:
1. Jeśli posiadamy już konto na gmailu należy się z niego wylogować. Wchodzimy na stronę logowania do gmaila, link tutaj:

Gmail – strona logowania

2. Jeśli mamy już jakieś konto na gmailu, system nam je podpowie, wtedy wybieramy przycisk Użyj innego konta. Jeśli nie mamy konta na gmailu i system nam nie podpowiada, wybieramy przycisk Zaloguj. Pojawi się okienko na wpisanie adresu email – każdy wpisuje swój, wg schematu i klika przycisk Dalej

3. Następnie pojawi się okienko na wpisanie hasła, wpisujemy hasło startowe (hasło otrzymali Państwo w wiadomości przesłanej na Librusie)

4. Pojawi się okienko opisujące działanie konta, klikamy przycisk Akceptuję

5. Następnie pojawi się okienko na wpisanie nowego hasła – należy zmienić hasło startowe na własne – takie, żeby każdy pamiętał swoje.

6. Po wejściu na pocztę znajdujemy maila z zaproszeniem do klasy Państwa dziecka. Po wejściu na maila z zaproszenie klikamy przycisk Dołącz.

W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem czy platformą, proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Po zalogowaniu się i przyjęciu zaproszenia do swojej klasy, dzieci otrzymają dostęp m.in. do aplikacji:

– Google Classroom, w której znajdą swoją klasę, wszystkie przedmioty i materiały zamieszczane przez nauczycieli. Tutaj będą zamieszczane zadania i tutaj też będzie je można rozwiązywać/przesyłać.

– Meet/Hangouts – aplikacje do przeprowadzania lekcji online. Kiedy nauczyciel będzie organizował zajęcia online wystarczy kliknąć w link, a następnie w klawisz dołącz. Ze względów bezpieczeństwa, żadna osoba spoza ZSP nr 1 ( czyli taka, która nie ma utworzonego konta zakończonego na @zsp1redziny.pl) nie będzie mogła dołączyć do lekcji. Uczniowie nie będą też mieli uprawnień do zarządzanie mikrofonem i kamerą innych uczestników spotkania czy rozłączania innych uczestników. Od 5 maja wracamy do planu zajęć obowiązującego od 1 września (czyli tego, który mamy w Librusie). Uczniowie będą mieli wszystkie zajęcia zgodnie z planem. Jednak, żeby nie wyglądało to tak, że cały dzień spędzają przy komputerze, lekcje online z nauczycielami nie będą trwały 45 minut. Mogą być krótsze, tak, żeby uczniowie mieli czas na odejście od komputera i odpoczynek. Może się zdarzyć, że lekcja będzie trwała np. 20 minut. Przez pozostały czas nauczyciel pozostaje do dyspozycji dzieci na platformie (można np. napisać do niego wiadomość, zapytać o coś, jeżeli uczeń potrzebuje indywidualnie skontaktować się z nauczycielem). To jest czas dla uczniów, aby odejść od komputera i odpocząć, bo z pewnością nie będą musieli kontaktować się z nauczycielem przy każdych zajęciach w ciągu dnia. Jeśli podczas lekcji nie będzie trzeba łączyć się online (np. podczas godziny wychowawczej  lub innej, o której powiadomi uczniów nauczyciel uczący danego przedmiotu) uczniowie również mają czas na odejście od komputera i odpoczynek.

– Dysk – tutaj uczniowie znajdą materiały z zajęć.

Każdy nauczyciel również ma konto w systemie (zbudowane wg takiego samego schematu jak konto ucznia: imienazwisko@zsp1redziny.pl). Z nauczycielami można się kontaktować  poprzez te właśnie adresy mailowe oraz poprzez Librus. Google Classroom daje również możliwość napisania wiadomości do nauczyciela (podobnie jak w aplikacji Messenger) oraz indywidualnej rozmowy online z nauczycielem poprzez aplikację Meet/Hangouts.

 

Z usług pakietu G-suit można też korzystać na telefonie komórkowym (lub np. tablecie).

Żeby korzystać z usług G-suite na telefonie komórkowym należy:

1. W urządzeniach z systemem Android przy pierwszym uruchomieniu telefonu jesteśmy proszeni o zalogowanie się na konto Google. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że na telefonie Państwa dziecka istnieje już konto, na którym dziecko jest zalogowane. W takim wypadku, jeśli dziecko nie korzysta z tego konta na telefonie i zostało ono stworzone tylko w celu tej pierwszej rejestracji, należy usunąć to konto z telefonu. Usunięcie tego konta z telefonu nie powoduje całkowitego usunięcia konta, nadal będą Państwo mogli z niego korzystać logując się na komputerze. Jednakże należy pamiętać, że jeżeli była włączona synchronizacja kontaktów z kontem Google, to te kontakty znikną z telefonu. Należy też pamiętać, że może być konieczne pobranie aplikacji Google Meet ze Sklepu Play (punkt 4). Jeśli decydują się Państwo na to, żeby konto @zsp1redziny.pl było jedynym kontem na telefonie komórkowym, należy pobrać tę aplikację zanim usuną Państwo konto @gmail.com. Konta o końcówce @zsp1redziny.pl ze względu na to, że są używane przez dzieci, mają zablokowaną możliwość pobierania aplikacji ze Sklepu Play. Po pobraniu aplikacji Meet i zalogowaniu się na konto @zsp1redziny.pl należy wymusić w ustawieniach aplikacji Meet (po uruchomieniu aplikacji 3 kreski w lewym, górnym rogu) wybór konta @zsp1redziny.pl.

Istnieje także techniczna możliwość posiadania dwóch kont na komórce. Drugie konto można założyć poprzez wejście w Ustawienia i wybranie opcji Dodaj konto. Posiadanie dwóch kont na jednym telefonie komórkowym sprawia, że dziecko będzie musiało świadomie kontrolować, na jakim koncie aktualnie się znajduje. Uczulam, że jeśli dziecko będzie zalogowane na prywatnym koncie (tym, które nie jest zakończone @zsp1redziny.pl) nie będzie miało dostępu do Google Classroom. Przy wybraniu opcji posiadania dwóch kont należy świadomie przełączać się pomiędzy kontami i sprawdzać, na jakim koncie jesteśmy aktualnie zalogowani.

2. Po usunięciu konta Google zakładamy nowe. Czyli wpisujemy adres email wg wzoru:

imienazwisko@zsp1redziny.pl

Następnie wpisujemy nasze hasło. Po zalogowaniu się otrzymujemy dostęp do Google Classroom na komórce.
Podobnie postępujemy, kiedy dodajemy drugie konto.

3 Ze względów bezpieczeństwa przy korzystaniu z aplikacji na telefonie wymagane jest korzystanie z opcji blokady ekranu (większość z nas i tak korzysta z tej funkcji). Można wybrać sposób blokady ekranu (np. hasłem lub odciskiem palca). Nie można korzystać z aplikacji na telefonie komórkowym, jeśli nie zgodzą się Państwo na blokadę ekranu.

4. Urządzenia oparte na systemie Android mogą poprosić o zainstalowanie aplikacji Meet. Jest ona dostępna bezpłatnie w Sklepie Play. Po kliknięciu w link spotkania zostaną Państwo automatycznie przeniesieni do Sklepu Play.

Cały pakiet usług G-suite jest bezpłatny, poza usługą połączeń telefonicznych. To znaczy, że nie należy łączyć się ze sobą poprzez dzwonienie na numer telefonu. Usługa połączeń poprzez numer telefonu jest dodatkowo płatna, gdyż nie jest dostępna w Polsce (jest dostępna tylko w USA Kanadzie). Szkoła nie wymaga od dzieci połączeń przez numer telefonu. Wszyscy nasi uczniowie mają utworzone konta email właśnie po to, by korzystać z bezpłatnych połączeń przez Internet, a nie z połączeń telefonicznych.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA USŁUGA POŁĄCZEŃ POPRZEZ NUMER TELEFONU JEST ZABLOKOWANA DLA UCZNIÓW W USTAWIENIACH ADMINISTRATORA.

Prosimy o świadome korzystanie z opcji jakie daje pakiet Google. Proszę nie korzystać z połączeń telefonicznych, gdyż może spowodować to naliczanie dodatkowych, wysokich opłat za połączenia.

Mamy nadzieję, że praca zorganizowana w ten sposób, zaoszczędzi Państwu i Państwa dzieciom konieczności pobierania i logowania się do różnych aplikacji. Chcielibyśmy, aby w tym trudnym dla wszystkim czasie, maksymalnie ułatwić i uprościć proces kształcenia na odległość.

Dyrektor oraz nauczyciele ZSP nr 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.