Działalność przedszkola.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.

W związku ze znoszeniem kolejnych ograniczeń planowane było uruchomianie działalności naszego przedszkola w zakresie opieki nad dziećmi, zgodnie z wytycznymi MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Podejmowane były  niezbędne czynności, by podjąć decyzję w tej sprawie.

Nauczyciele przeprowadzili wywiad wśród Rodziców naszych przedszkolaków z którego wynika, że tylko 4 Rodziców byłoby zainteresowanych przyprowadzeniem dziecka do przedszkola od 06 maja 2020r.

W porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole – Gminą Rędziny ustalono, że ze względów sanitarnych przedszkole nie będzie otwarte. Czas do otwarcia przedszkola będzie wykorzystany na przygotowanie organizacji pracy placówki zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN i Ministra Zdrowia.

Kształcenie na odległość dla naszych przedszkolaków będzie odbywało się jak do tej pory.

Bardzo prosimy Państwa o zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na naszej stronie internetowej oraz przesyłanymi Państwu poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor ZSP nr 1

Elżbieta Kowalczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.