Próbny egzamin ósmoklasisty CKE

17 marca rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, które potrwają do 19 marca.  W środę, 17 marca, uczniowie ZSP 1 mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W czwartek musieli rozwiązywać zadania na egzaminie z matematyki. W piątek, 19 marca napisali egzamin z języka angielskiego. Materiały do przeprowadzenia egzaminu próbnego zostały przygotowane przez CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty to przygotowanie do egzaminów majowych. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie stabilna, nie przewiduje się zmian w zakresie terminów tego egzaminu.

Egzaminy w roku szkolnym 2020/2021

W 2021 r. egzaminy zostaną przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Ta jednorazowa zmiana spowodowana jest analizą ubiegłorocznych egzaminów i bieżącą sytuacją epidemiczną. Decyzja o zastosowaniu prostszej formuły i jasno określonych wymagań egzaminacyjnych oraz organizacji szkoleń dla nauczycieli była znana już w grudniu 2020 r.

Do egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. przystąpi ponad 360 400 uczniów. Wszyscy rozwiążą zadania z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.

Największa grupa ósmoklasistów – ponad 96,5% – wybrała egzamin z języka angielskiego. Niecałe 3% przystąpi do egzaminu z języka niemieckiego, a niespełna 0,5% – do egzaminu z pozostałych języków (francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego albo włoskiego).

Wytyczne sanitarne

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono takie kwestie jak m.in. środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej, sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u zdającego czy wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę rozwiązań możliwych do zastosowania. To z nich dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.Wytyczne znajdują się na stronie CKE oraz MEiN.

Więcej informacji dotyczących egzaminów można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczal-sie-probny-egzamin-osmoklasisty

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.