Czasowe zawieszenie działalności przedszkoli przedłużone

Szanowni Państwo.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji procesu dydaktycznego w tym okresie zostały Państwu przesłane przez dziennik elektroniczny Librus.

Przypominamy także, że placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do dyrektora przedszkola.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 8 kwietnia 2021r.zmieniające rozporządzenie wsprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021 poz. 651)

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców zostaje wydłużony o kolejne dwa tygodnie – do 25 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-wazna-informacja-dla-was-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-25-kwietnia-br

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.