Powrót do przedszkola.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zgodnie z decyzją MEN, od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Zajęcia stacjonarne w szkołach, zgodnie z decyzją MEN,  pozostają zawieszone do 25 kwietnia.

Źródło: MEN- Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 15 kwietnia 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 701)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.