Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do GPP im. Jana Brzechwy

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Gminnego Przedszkola
Publicznego im. Jana Brzechwy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach zostanie
wywieszona jutro, tj. 16.03.2023r. na głównych drzwiach wejściowych do ZSP nr 1 w Rędzinach oraz
na drzwiach wejściowych do przedszkola.
W dniach 20.03-24.03. 2023r. w sekretariacie ZSP 1 w Rędzinach należy złożyć dokument
„Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola”. Dokument można pobrać z naszej strony
internetowej https://zsp1redziny.pl/strona/2023/01/20/rekrutacja-do-gminnego-przedszkola-im-
jana-brzechwy-w-redzinach/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.