Pożegnanie ze szkołą.

W środę, 19 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godzinie 9.00 wszyscy uczniowie klas I-VII otrzymali świadectwa i oficjalnie mogli zacząć cieszyć się wakacjami. Następnie o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku dla uczniów klasy VIII. Zakończenie wyjątkowe, bo już ostatnie w tej szkole. Następny rok szkolny nasi ósmoklasiści rozpoczną już w szkołach ponadpodstawowych. O ile na porannym zakończeniu dla klas I-VII dominowała radość z długo wyczekiwanych, wakacji, o tyle na uroczystości klasy ósmej dominowało wzruszenie przeplatające się ze smutkiem. Po ośmiu latach moment pożegnania okazał się trudny i bardzo emocjonujący, zarówno dla uczniów, jak i rodziców i nauczycieli. Ósmoklasiści pożegnali wszystkich pięknym programem artystycznym, a sami zostali pożegnani przez klasę siódmą, która w ramach niespodzianki przygotowała film o swoich starszych kolegach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.