Konsultacje

Szanowni Państwo.

Od 25 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej zezwoliło na możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami dla ósmoklasistów. Konsultacje mają charakter dobrowolny. Podczas konsultacji uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Podczas konsultacji uczniowie będą mogli także porozmawiać z nauczycielami o swoich ocenach końcoworocznych. Konsultacje, w trosce o zdrowie Państwa dzieci, będą organizowane indywidualnie. Każdy może umówić się z danym nauczycielem na konkretną godzinę i konkretny dzień poprzez dziennik elektroniczny Librus. Oczywiście w dalszym ciągu, oprócz konsultacji indywidualnej, z każdym nauczycielem można skontaktować się zdalnie poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz Google Classroom.

Harmonogram konsultacji:

Poniedziałek 15:00- 16:00 (konsultacje indywidualne)  16:00 – 16:30 (konsultacje grupowe)

Wtorek 15:00- 16:00 (konsultacje indywidualne)  16:00 – 16:30 (konsultacje grupowe)

Środa 15:00- 16:00 (konsultacje indywidualne)  16:00 – 16:30 (konsultacje grupowe)

Od 1 czerwca, zgodnie z decyzją MEN, uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły na tych samych zasadach, które obowiązują ósmoklasistów od 25 maja.

O szczegółach zajęć opiekuńczych dla najmłodszych uczniów zostaną Państwo poinformowani w przyszłym tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.