Konsultacje dla uczniów klas VIII

Szanowni Państwo.

Zgodnie z decyzją MEN dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Konsultacje mają charakter dobrowolny. Podczas konsultacji uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Podczas konsultacji uczniowie będą mogli także porozmawiać z nauczycielami o swoich ocenach. O terminach oraz godzinach konsultacji uczniowie zostali poinformowani poprzez dziennik elektroniczny i nie ulegają one zmianie. Oczywiście w dalszym ciągu, oprócz konsultacji, z każdym nauczycielem można skontaktować się zdalnie poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz Google Classroom.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.