Powrót uczniów klas I-III do stacjonarnej nauki w szkołach

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od 4 maja 2021r. zgodnie z decyzją MEN, uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju mogą wrócić do stacjonarnej nauki w szkołach.

Klasy IV-VIII nadal będą uczyć się w trybie zdalnym.

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie wg planów przedstawionych przez MEN będą uczyć się stacjonarnie w szkołach.

 

Źródło: MEN

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz 824).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.