Witaj, majowa jutrzenko!

W II połowie XVIII wieku Polska potrzebowała głębokich reform, przede wszystkim zniesienia zasady liberum veto, przez którą zrywano większość sejmów oraz przywrócenia dziedziczności tronu. Ponadto po trudnych doświadczeniach I rozbioru próbowano ratować nasz kraj. 3 Maja 1791 roku podczas obrad Sejmu Wielkiego uchwalona została Konstytucja. Pierwsza w Europie, druga na świecie nowoczesna ustawa zasadnicza regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wedle Konstytucji 3 Maja wprowadzono w państwie ustrój monarchii konstytucyjnej, władzę podzielono na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem naszego narodu dążącego do zachowania suwerenności oraz zapewnienia możliwości rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
Zapraszamy do obejrzenia dwóch prezentacji multimedialnych, przygotowanych przez uczennice kl. 6b: Liwię Borowiecką oraz Julię Kapuścik

Konstytucja 3 Maja- początek drogi do demokracji

Konstytucja 3 maja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.