Nowości w bibliotece!

W szkolnej bibliotece od września nastąpiły duże zmiany! Biblioteka została doposażona w nowy system komputerowy, kompatybilny z elektronicznym dziennikiem oraz e-sekretariatem.

Zakup e-biblio wiąże się z ogromem prac bibliotecznych, ponieważ wszystkie woluminy znajdujące się w bibliotece trzeba wprowadzić do systemu. Mgr Lilla Wieczorek twierdzi, że bardzo się cieszy z doposażenia lokalu bibliotecznego, ponieważ praca sprawia Jej przyjemność i daje możliwość odświeżenia pamięci o zawartości księgozbioru. Serdecznie dziękujemy Wolontariuszom, którzy pomagają w porządkowaniu książek, pracach introligatorskich. Dotychczas wprowadzone do systemu e-biblio zostały działy 37 (oświata), 15 (psychologia) i dział literatury fantasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.