Autobus szkolny.

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1082) droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza odległości wymienione wyżej, dziecku przysługuje bezpłatny bilet na autobus szkolny

2) nie przekracza odległości wymienionych wyżej, gmina może zorganizować bezpłatny transport.

W związku z powyższym jeśli droga Państwa dziecka z domu do szkoły wynosi:

– od 1,8 km do 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

-od 1,8 km do 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych

mogą Państwo złożyć wniosek na zakup biletów dla Państwa dziecka na rok szkolny 2021/2022.Wniosek dostępny jest tutaj: GZK wniosek dla dziecka lub w zakładce Szkoła>Dokumenty

Wniosek należy złożyć  w sekretariacie ZSP1 najpóźniej do 03 września 2021 roku. Brak złożonego w terminie wniosku skutkuje brakiem biletu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.